Altanshagai111

2011-4-7

ЕБС-ийн 10-р ангийн “Нийгмийн тухай мэдлэг” хичээлийн төгсөлтийн шалгалтанд бэлтгэх асуултууд

Ангилал: Шалгалт

ЕБС-ийн 10-р ангийн “Нийгмийн тухай мэдлэг” хичээлийн төгсөлтийн шалгалтанд бэлтгэх асуултууд 1. Нийгмийн тухай олон янзын ойлголтууд, нийгмийн хөгжлийн үе шатыг тодорхойлох 2. Нийгмийн харилцааны уг мөн чанар, нийгмийн харилцааны төрөл түүнийг жишээ баримтаар нотлох 3. Хүний үүсэл, түүний мөн чанар, бие хүн ба хувь хүний ялгааг гаргах 4. Нийгмийг тодорхойлох олон хандлагууд, тэдгээрийн шинжүүдийг харьцуулан гаргах 5. Нийгэм ба байгалийн харилцан хамаарал, үйлчлэлийг ярих 6. Нийгмийн амьдралын хэв маягууд, орчин үеийн ангилалын харьцуулалт хийх 7. Нийгмийн институт ба нийгмийн амьдралын хүрээг харьцуулан гаргах 8. Боловсрол бол нийгмийн институт болох нь, мэргэжил боловсрол эзэмших үнэ цэнийн тухай ярих 9. Нийгмийн судалгааны энгийн аргуудын онцлог, түүнийг жишээгээр нотлох 10. Иргэний нийгмийн тухай үзэл баримтлал, түүний үйл явцыг тайлбарлах 11. Улс төрийн тухай, улс төрийн тухай үзэл баримтлалын ялгааг харьцуулах 12. Төрийн үүсэл, хөгжил, түүний чиг үүргийг тайлбарлах 13.Төрийн байгууламж түүний хэлбэрүүдийг монгол орны жишээн дээр тайлбарлах 14. Засаг, засаглалын тухай ойлголт, түүний хэлбэрүүдийг баримтаар нотлох 15. Сонирхолын бүлгүүдийн тухай, түүний шинж байдлыг үйл ажиллагаагаар нь ангилах 16. Улс төрийн нам, түүний үүсэл, гарал, үзэл баримтлалын ялгааг гаргаж жишээн дээр тайлбарлах 17. Улс төрийн шийдвэрт олон нийтийн байгууллагын нөлөөлөл, гүйцэтгэх үүрэг нөөц боломжуудыг илрүүлэх 18. Улс төрийн эрх мэдэл түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэрүүдийг гаргах 19. Улс төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтын онолууд түүний талаар өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх 20. Эрх зүйт төрийн тухай, төрийн бүрэн эрх түүнийг хэрэгжүүлэх арга замуудыг тодорхойлох 21. Улс төрийн соёл, улс төрийн ухамсарын ялгааг харьцуулан ярих 22. Нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл түүний төрөл, нийгэм ба хувь хүнд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг ярих 23.Сонгуулийн системийн тухай иргэд саналаа өгөх, сонголт хийх боломжийг тайлбарлах 24. Нэр хүнд гэж юу вэ? Нэр хүндийн эх үүсвэрүүдийн ангилал хийж, жишээ гаргах 25. Нийгмийн давхраажилтын тухай ойлголт, тэгш байдлын харилцан хамааралд жишээ гаргах 26.Нийгмийн анги давхрааны ялгаа, үр дагаврыг нийгмийн жишээн дээр тайлбарлах 27.Нийгмийн бүлгүүд давхраажилтын хэмжигдэхүүн түүний үзүүлэлтийг тодорхойлох 28. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн босоо ба хэвтээ чиглэлийн хөдөлгөөний шалтгаан үр дагаврыг гаргах 29.Нийгмийн хамгааллын тогтолцооны бүтэц, нийгмийн даатгал, халамжийн сангийн бүрдэлт, эх үүсвэрийг баримтаар баяжуулан ярих 30. Гэр бүлийн үүрэг, хэлбэрүүд, гэрлэлтийн зарчмийг гаргаж, гэр бүлийн үнэ цэнийг тодорхойлох 31.Нийгмийн хяналт, түүний ангилал, нийгмийн амьдралын хүрээнд хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг жишээн дээр тайлбарлах 32. Нийгмийн гажуудал ба гаж үзэгдэл түүнийг арилгах арга замуудыг тодорхойлох 33. Авлига нь нийгмийн гаж үзэгдэл болох түүнийг арилгах арга зам 34. Давхраажилтын хэв маяг, хаалттай ба нээлттэй нийгмийн хэв маягийн шалтгааныг тодруулах 35. Ядуурлын шалтгаан, ангилал түүнийг бууруулах арга замыг тодруулж дүгнэлт өгөх 36. Монгол дахь хүний хөгжлийн төлөв байдал, хүний хөгжлийн индекс 37. Ардчилал, ардчилалын үүсэл хөгжлийн тухай тайлбарлах 38. Ардчиллын хэлбэрүүдийг тайлбарлан жишээ гаргах 39. Ардчиллын онолууд тэдгээрийн утга санаанд дүн шинжилгээ хийх 40. 1990 оны монголын ардчилсан хувьсгалын түүхэн үйл явцад дүн шинжилгээ хийх 41. Ардчиллын хөгжлийн түүхэн үе шатууд, тэдгээрийн онцлогийг ялгах 42. Ардчиллын үнэт зүйлс тэдгээрийн тулгуур багануудыг нэрлэж онцлогуудыг тодорхойлох 43. Иргэдийн оролцоог томьёолж, оролцооны хэлбэрүүдийг жишээгээр тайлбарлах 44. Хүний эрх, эрх чөлөөг юугаар баталгаажуулдаг вэ? хүний жам ёсны эрхүүдийг тодорхойлох 45. Нийгмийн улс төрийн оролцооны хэлбэрүүдийг тайлбарлах 46. Монгол улсын үндсэн хуулинд иргэдийн үүргийг хэрхэн тодорхойлсныг нэрлэж, жишээгээр тайллбарлах 47. Соёл түүний ангилал онцлогийг тайлбарлах 48. Соёлын бүтэц бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэрлэж, тайлбарлах 49. Хэл бол соёлын амин сүнс болох нь өөрийн үзэл бодлоор илэрхийлэх 50. Нийгмийн хэм хэмжээ түүний ангилалыг жишээгээр тайлбарлах 51.Соёлын хэлбэрүүд тэдгээрийг өөрийн орны жишээн дээр тайбарлаж нотлох 52. Хүний нийгэмшилтэд соёлын гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох 53. Дагуул ба сөрөг соёл тэдгээрийн ялгааг гаргах 54. Өнөөгийн залуучуудын соёлын онцлогийг тодорхойлох 55. Соёл бол утгын ертөнц болох нь өөрийн үзэл бодлоор тайлбарлах 56. Сонгодог соёл түүний нийгэмд гүйцэтгэх байр суурийг тодорхойлох 57. Дэлхийн өв сан гэж юу вэ? тайлбарлах 58. Дэлхийн өв сан – Орхоны соёлыг тайлбарлах 59. Дэлхийн соёлын өвд Монголчуудын оруулсан хувь нэмрийг жишээгээр тайлбарлах 60. Харилцааны тухай, хүмүүс хэрхэн харилцдаг вэ? 61. Хүн ба нийгмийн харилцаа 62. Хүн ба байгалийн харилцаа 63. Хүн ба мэдээллийн харилцаа 64. Хүүхдийн эрх ба хүүхдийн эрхийн хамгаалал 65. Хүний эрхийн хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж буй бодлого, үйл ажиллагаа 66. Хүний жам ёсны эрхийн тухай 67.Сурч боловсрох эрхийн тухай 68. Хүний сонгох эрхийн тухай 69. Хүний сонгогдох эрхийн тухай 70. Сонгуулийн тогтолцооны тухай 71. Эмэгтэйчүүдийн эрхийн тухай асуудал 72. Хүн худалдаалах гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? 73. Хүн худалдаалах гэмт хэргээс сэргийлэх арга замууд 74. Хүмүүнлэгийн эрх зүй гэж юу вэ? 75. Хүмүүнлэгийн эрх зүйг ердийн нөхцөлд хэрхэн ашиглах вэ? 76.Улаанбаатар хотын үүсэл, түүх 77. Нийслэл хотын нийгэм эдийн засгийн хөгжил 78. Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд 79. Тогтвортой хөгжил гэж юу вэ? 80. Гамшигтэй тэмцэх арга зам
. Сэтгэгдэл бичих! . Найздаа илгээх! . Уншсан: 5021 удаа

Сэтгэгдлүүд

2011-5-27 -

Бичсэн: Зочин
Ene zurgan dr bga hunii dgriig medeh u?
Miniii holboo barih utas: 88984396
. Шууд холбоос

2011-5-20 -

Бичсэн: Зочин
уйлах eey ymal ih yum be
. Шууд холбоос

2011-4-29 - togtwortoi hogjil

Бичсэн: norowoo
баярлах
bgshaaa ta vrgelj bidnii toloo yawdg shooooooooooooo алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт алга ташилт
. Шууд холбоос

Бүртгэлтэй нэрээр бичих
 
  хариу
Зочин нэрээр бичих

:-)
оруулах
 

Миний тухай

Сүүлийн бичлэгүүд

. Археологи
. 8 р анги түүх
. Хүүхдийн асуулт томчуудыг мохоодог
. Хүүхдэд мөнгөний тухай заахад эртдэнэ гэж байхгүй.
. Цахим тест
. (гарчиггүй)
. Англи хэл сурцгаая !!!
. (гарчиггүй)
. 10 н жилийн ойн бичлэг
. МОНГОЛЫН ТҮҮХИЙН АМ ШАЛГАЛТЫН СЭДВИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭ
. ЕБС-ийн 10-р ангийн “Нийгмийн тухай мэдлэг” хичээлийн төгсөлтийн шалгалтанд бэлтгэх асуултууд
. Цахим тест
. Цахим хэрэглэгдэхүүн
. 10-р ангийн Нийгмийн ухаан хичээлийн гэрийн даалгавар
. Их Монгол Улс

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч
. Хошин шог
. Реклам аа гэж
. 10 н жилийн ой
. Cудалгаа-археологи

Найзууд

 


Тоолуур

Миний блогийн 44155 дахь зочин та тавтай морилно уу!© 2008

,
widgets
Бичлэг: 11 » Нийт: 32
Өмнөх | Дараагийн
idiomatic-dormant